ARSO POTRESI

Potresna opazovalnica Vrh nad Dolskim

Mednarodna oznaka: VNDS

Potresna opazovalnica na Vrhu pri Dolskem na južnem pobočju Murovice je bila dokončana januarja leta 2006. Opazovalnico sestavljata dva jaška. V seizmičnem jašku je nameščen senzor z zajemalno napravo, v pomožnem jašku pa brezprekinitveno napajanje in komunikacijska oprema za kontinuiran prenos podatkov po državnem računalniškem omrežju v center za obdelavo podatkov v Ljubljani. Prenos podatkov poteka po najeti liniji.

Geološka podlaga: kremenov peščenjak.
Lokacija: 46,10° N, 14,70° E in 531 m nadmorske višine.

Oprema

posodobljeno: 2. 12. 2022 14.55

Seizmometer Guralp CMG-3TC [120 sec]
Akcelerometer Kinemetrics EpiSensor (ES-T) [2g]
Zajemalna enota Kinemetrics Quanterra Q330HRS