ARSO POTRESI

Potresna opazovalnica Knežji Dol

Mednarodna oznaka: KNDS

Potresna opazovalnica v Knežjem dolu na skalnatih pobočjih Snežnika nad dolino reke Reke je bila dokončana v oktobru leta 2003. Opazovalnico sestavljata dva jaška. V seizmičnem jašku je nameščen senzor z zajemalno napravo, v pomožnem jašku pa brezprekinitveno napajanje in komunikacijska oprema za kontinuiran prenos podatkov po državnem računalniškem omrežju v center za obdelavo podatkov v Ljubljani.

Geološka podlaga: apnenec.
Lokacija: 45,53° N, 14,38° E in 1035 m nadmorske višine.

Oprema

posodobljeno: 2. 12. 2022 14.55

Seizmometer Streckeisen STS-2 [120 sec]
Akcelerometer Guralp CMG-5TC [2g]
Zajemalna enota Kinemetrics Quanterra Q330HRS