ARSO POTRESI

Potresna opazovalnica Brezje pri Senušah

Oznaka: KBZP

Za opazovanje seizmičnosti Krško-Brežiškega polja je bila leta 2005 postavljena začasna potresna opazovalnica v privatni hiši.

Geološka podlaga: apnenec, lapor.
Lokacija: 45,94° N, 15,44° E in 208 m nadmorske višine.

Oprema

posodobljeno: 2. 12. 2022 14.55

Seizmometer Guralp CMG-40T [30 sec]
Akcelerometer Kinemetrics FBA-23 [1g]
Zajemalna enota Earth Data EDR-209