ARSO POTRESI

Potresna opazovalnica Ilirska Bistrica

Oznaka: ILBA

Opazovalnica se nahaja v kleti stavbe Občine Ilirska Bistrica. Deluje v neprekinjenem načinu merjenja.

Geološka podlaga: fliš (menjavanje laporja, peščenjaka, breče, konglomerata, gline in kalkarenita).
Lokacija: 45,56° N, 14,24° E in 404 m nadmorske višine.

Oprema

posodobljeno: 11. 6. 2021 12.37

Digitalni sistem

Zajemalna enota Nanometrics Centaur