ARSO POTRESI

Potresna opazovalnica Grobnik

Mednarodna oznaka: GROS

Potresna opazovalnica v Bojtini na Pohorju je bila dokončana v decembru leta 2002. Opazovalnico sestavljata dva jaška. V seizmičnem jašku je nameščen senzor z zajemalno napravo, v pomožnem jašku pa brezprekinitveno napajanje in komunikacijska oprema za neprekinjen prenos podatkov po državnem računalniškem omrežju v center za obdelavo podatkov v Ljubljani.

Geološka podlaga: tonalit.
Lokacija: 46,46° N, 15,50° E in 930 m nadmorske višine.

Oprema

posodobljeno: 2. 12. 2022 14.55

Seizmometer Nanometrics Trillium 120QA [120 sec]
Akcelerometer Kinemetrics EpiSensor (ES-T) [2g]
Zajemalna enota Kinemetrics Quanterra Q330HRS