ARSO POTRESI

Potresna opazovalnica Cerknica

Mednarodna oznaka: CEY

Potresna opazovalnica v Cerknici (CEY) je bila zgrajena leta 1975 v pritličju počitniške hiše v vasi Goričice pri Cerkniškem jezeru. Senzorji se nahajajo na posebej zgrajenem stebru, ki je v trdnem stiku s kamnito podlago. Do začetka leta 2002 je deloval analogni merilni sistem, ki so ga sestavljali vertikalni in horizontalna seizmometra Willmore MK-II, seizmografski ojačevalniki SO-01 in pisači Günter Volk z galvanometri Astromed ter uro UK-03. Povečava je zaradi mirnejše lokacije večja kot v Ljubljani in znaša 82200 pri 0,5s (vertikalna komponenta). V začetku leta 1997 je bil postavljen digitalni seizmograf podjetja Nanometrics. Sestavljali so ga širokopasovni trikomponentni seizmometer Guralp CMG-40T, 16-bitni analogno - digitalni pretvornik s tristopenjskim samonastavljivim predojačenjem RD3-1603 in osebni računalnik s sprejemnikom točnega časa GPS in programsko opremo, ki je skrbela za zajem podatkov in komunikacijo s centralnim računalnikom. Leta 2001 je bila oprema opazovalnice dopolnjena s 3-kanalno zajemalno napravo s 24-bitnim analogno/digitalnim (A/D) pretvornikom Quanterra Q730, ki zajema podatke trikomponentnega širokopasovnega seizmometra Guralp CMG-40T. Leta 2014 je bila zajemalna enota RD3 podjetja Nanometrics zamenjana z novim 24-bitnim analogno/digitalnim (A/D) pretvornikom CENTAUR ravno tako podjetja Nanometrics. Istočasno je bil na lokaciji instaliran tudi pospeškometer FBA-23. Quanterra Q730 je po novem zajemala podatke od širokopasovnega trikomponetnega seizmometra Guralp CMG 3ESPC. Od leta 2016 je na lokaciji nameščena sodobna šestkanalna zajemalna enota Q330HRS podjetja Kinemetrics s 26-bitnim analogno/digitalnim zajemanjem podatkov na prvih treh kanalih, ki zajema podatke iz seizmometra CMG-3ESPC, in s 24-bitnim analogno/digitalnim zajemanjem podatkov na drugih treh kanalih, ki zajema iz pospeškometra FBA-23. Od srede leta 2018 je namesto seizmometra CMG-3ESPC postavljen seizmometer Trillium 120QA podjetja Nanometrics in in namesto pospeškometra FBA-23 pospeškometer FORTIS podjetja Guralp. Digitalni seizmograf je vključen v državno računalniško omrežje, po katerem teče prenos podatkov v centralo v Ljubljano.

Geološka podlaga: apnenec.
Lokacija: 45,74° N, 14,42° E in 579 m nadmorske višine.

Oprema

posodobljeno: 2. 12. 2022 14.55

Seizmometer Guralp CMG-3ESPC [120 sec]
Akcelerometer Guralp Fortis [2g]
Zajemalna enota Kinemetrics Quanterra Q330HRS