ARSO POTRESI

Potresna opazovalnica Bojanci

Mednarodna oznaka: BOJS

Opazovalnica v Bojancih v Beli krajini je bila zgrajena leta 1986. Do leta 1996 je delovala le enokomponentna analogna oprema. Seizmograf so sestavljali vertikalni seizmometer Vegik, seizmografski ojačevalnik SO-03, pisač Kablar I z galvanometrom Astromed ter ura UK-03. Povečava sistema je bila 116600 pri 0,5 s. Leta 1996 je bila oprema opazovalnice dopolnjena s trikomponentnim digitalnim seizmografom podjetja Nanometrics s širokopasovnim trikomponentnim senzorjem Guralp CMG-40T. Seizmograf je bil vključen v državno računalniško omrežje, po katerem je potekal prenos podatkov na centralni računalnik na observatoriju na Golovcu v Ljubljani. V februarju leta 2004 je bila dokončana nova opazovalnica na isti lokaciji. Opazovalnico sestavljata dva jaška. V seizmičnem jašku je nameščen senzor z zajemalno napravo, v pomožnem jašku pa brezprekinitveno napajanje in komunikacijska oprema za neprekinjen prenos podatkov po državnem računalniškem omrežju v center za obdelavo podatkov v Ljubljani. Z vključitvijo nove opazovalnice v omrežje potresnih opazovalnic so stari inštrumenti prenehali z delovanjem.
Seizmometer Trillium T360 je del projekta »RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA – RI-SI-EPOS«. Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Geološka podlaga: apnenec.
Lokacija: 45,50° N, 15,25° E in 252 m nadmorske višine.

Oprema

posodobljeno: 2. 12. 2022 14.55

Seizmometer Nanometrics Trillium T360 [360 sec]
Akcelerometer Kinemetrics EpiSensor (ES-T) [2g]
Zajemalna enota Kinemetrics Quanterra Q330HRS