ARSO POTRESI

Obvestila o potresih

Nova karta vršnega pospeška tal - v postopku za spremembo zakonodaje

Nova karta potresne nevarnosti Slovenije – vršni pospešek tal (2021)

Potresi pri Petrinji na Hrvaškem

Preliminarno poročilo o potresih pri Petrinji

Obletnica močnega potresa 22. 3. 2020 pri Zagrebu

Poročilo o potresu