ARSO POTRESI

Obvestila o potresih

Nova karta projektnega pospeška tal - veljavna od 1. maja 2022 naprej

Nova karta »Potresna nevarnost Slovenije – projektni pospešek tal« je veljavna od 1. maja 2022 naprej. V prehodnem obdobju (od 1. maja 2022 do 1. maja 2024) je hkrati veljavna tudi dosedanja uradna karta za potresno odporno projektiranje (Lapajne in drugi, 2001).
Nova karta potresne nevarnosti Slovenije – projektni pospešek tal (2021)
Tolmač nove karte potresne nevarnosti Slovenije (2021)
Potresna nevarnost Slovenije (2021) - Pregledovalnik