ARSO POTRESI

Potresna opazovalnica Brezje pri Senušah

Oznaka: KBZP

Za opazovanje seizmičnosti Krško-Brežiškega polja je bila leta 2005 postavljena začasna potresna opazovalnica v privatni hiši.

Geološka podlaga: apnenec v izmenjavi z laporji.
Lokacija: 45,9405° N, 15,4390° E in 208 m nadmorske višine.

Oprema

posodobljeno: 24. 7. 2019 10.01

Digitalni sistem

Seizmometer Guralp CMG-40T 30 sec
Zajemalna enota Guralp DM24