ARSO POTRESI

Potresna opazovalnica Ilirska Bistrica

Oznaka: ILBA

Opazovalnica se nahaja v kleti stavbe Občine Ilirska Bistrica. Deluje v prožilnem načinu.

Geološka podlaga: fliš (menjavanje laporja, peščenjaka, breče, konglomerata, gline in kalkarenita).
Lokacija: 45,5638° N, 14,2446° E in 404 m nadmorske višine.

Oprema

posodobljeno: 24. 7. 2019 10.01

Digitalni sistem

Akcelerometer Kinemetrics FBA-23 0,25 g
Zajemalna enota Earth Data EDR-209