ARSO POTRESI

Potresna opazovalnica Grobnik

Mednarodna oznaka: GROS

Potresna opazovalnica v Bojtini na Pohorju je bila dokončana v decembru leta 2002. Opazovalnico sestavljata dva jaška. V seizmičnem jašku je nameščen senzor z zajemalno napravo, v pomožnem jašku pa brezprekinitveno napajanje in komunikacijska oprema za neprekinjen prenos podatkov po državnem računalniškem omrežju v center za obdelavo podatkov v Ljubljani.

Geološka podlaga: tonalit.
Lokacija: 46,4610° N, 15,5018° E in 930 m nadmorske višine.

Oprema

posodobljeno: 8. 8. 2019 11.42

Digitalni sistem

Seizmometer Guralp CMG-3ESP 120 sec
Akcelerometer Kinemetrics FBA-23 1g
Zajemalna enota Kinemetrics Quanterra Q330 HRS