ARSO POTRESI

Potresna opazovalnica Gornja Brezovica

Mednarodna oznaka: GBAS

Potresna opazovalnica Gorenja Brezovica je zgrajena v bližini vasi Gorenja Brezovica pod vznožjem Krima. Opazovalnico sestavljata dva jaška. V seizmičnem jašku je nameščen senzor z zajemalno napravo, v pomožnem jašku pa brezprekinitveno napajanje in komunikacijska oprema za kontinuiran prenos podatkov po državnem računalniškem omrežju v center za obdelavo podatkov v Ljubljani

Geološka podlaga: plastovit dolomit.
Lokacija: 45,93° N, 14,44° E in 525 m nadmorske višine.

Oprema

posodobljeno: 9. 9. 2021 10.34

Digitalni sistem

Seizmometer Nanometrics Trillium 120qa 120 sec
Akcelerometer Guralp CMG-5T 2g
Zajemalna enota Kinemetrics Quanterra Q330 HRS